Anmäl er på hemsida, vi kommer ta in kvalite på både Sportbilar och Sleepers. Bilarna skall vara välbyggda för maximalt med körning.

MAT? Det kommer finnas FOODTRUCK för hungriga men ambitionen är att det skall ingå lättare lunch för deltagare så har du ett företag som vill synas skicka oss ett meddelande.